Internet Cáp Quang FPT

Cáp quang FPT Cần Thơ

Internet Cáp Quang FPT trang bị Modem 4 Cổng - Băng Tầng 2.4Ghz và 5Ghz

S100

165.000 đ / tháng

Thanh toán trả trước 6 tháng + 1
Miễn phí lắp đặt
Tổng tiền  1.289.000 đ

Thanh toán trả trước 12 tháng + 2
Miễn phí lắp đặt
Tổng tiền  2.279.000 đ

Ngay lập tức: 0968 6886 05

GIGA WIFI 5

180.000 đ / tháng

Thanh toán trả trước 6 tháng + 1
Miễn phí lắp đặt
Tổng cước 
1.379.000 đ

Thanh toán trả trước 12 tháng + 2
Miễn phí lắp đặt
Tổng tiền 
2.459.000 đ

Tốc độ
Tải lên: 150mbps
Tải xuống: 150mbps

Ngay lập tức: 0968 6886 05

SKY WIFI 6

225.000 đ / tháng

Thanh toán trả trước 6 tháng + 1
Miễn phí lắp đặt
Tổng tiền
1.649.000 đ

Thanh toán trả trước 12 tháng + 2
Miễn phí lắp đặt
Tổng tiền
2.199.000 đ

Tốc độ
Tải lên: 150mbps
Tải xuống: Lên đến 1Gbps

Ngay lập tức: 0968 6886 05

META WIFI 6

325.000 đ / tháng

Thanh toán trả trước 6 tháng + 1
Miễn phí lắp đặt
Tổng cước 
2.249.000 đ

Thanh toán trả trước 12 tháng + 2
Miễn phí lắp đặt
Tổng tiền 
4.199.000 đ

Tốc độ
Tải lên: Lên đến 1Gbps
Tải xuống: Lên đến 1Gbps

Ngay lập tức: 0968 6886 05

LUX 500

800.000 đ / tháng

Thanh toán trả trước 6 tháng + 1
Miễn phí lắp đặt
Tổng cước 
5.700.000 đ

Thanh toán trả trước 12 tháng + 2
Miễn phí lắp đặt
Tổng tiền 
10.200.000 đ

Ngay lập tức: 0968 6886 05

LUX 800

1.000.000 đ / tháng

Thanh toán trả trước 6 tháng + 1
Miễn phí lắp đặt
Tổng cước 
6.900.000 đ

Thanh toán trả trước 12 tháng + 2
Miễn phí lắp đặt
Tổng tiền 
12.600.000 đ

Ngay lập tức: 0968 6886 05

Lưu ý: Giá trị bao thuế VAT 10%

Internet COMBO

COMBO S100

215.000 đ / tháng

Thanh toán trả trước 6 tháng + 1
Miễn phí lắp đặt
Tổng tiền  1.620.000 đ

Thanh toán trả trước 12 tháng + 2
Miễn phí lắp đặt
Tổng tiền  2.910.000 đ

Ngay lập tức: 0968 6886 05

COMBO GIGA
WIFI 5

220.000 đ / tháng

Thanh toán trả trước 6 tháng + 1
Miễn phí lắp đặt
Tổng tiền  1.620.000 đ

Thanh toán trả trước 12 tháng + 2
Miễn phí lắp đặt
Tổng tiền  3.090.000 đ

Ngay lập tức: 0968 6886 05

COMBO SKY
WIFI 6

275.000đ/tháng

Thanh toán trả trước 6 tháng + 1
Miễn phí lắp đặt
Tổng tiền  1.980.000 đ

Thanh toán trả trước 12 tháng
Miễn phí lắp đặt
Tổng tiền 3.630.000 đ

Ngay lập tức: 0968 6886 05

COMBO META
WIFI 6

375.000đ/tháng 

Thanh toán trả trước 6 tháng + 1
Miễn phí lắp đặt
Tổng tiền
2.580.000 đ

Thanh toán trả trước 12 tháng + 2
Miễn phí lắp đặt
Tổng tiền 4.830.000 đ

Ngay lập tức: 0968 6886 05

Lưu ý: Giá đã bao gồm 10% VAT

Internet năng lực FPT FPT FPT

Quang Điện và cáp quang FTTH FTTH

0968 688 605
0968 688 605