Internet Cáp Quang FPT

Cáp quang FPT Cần Thơ

Internet Cáp Quang FPT trang bị Modem 4 Cổng - Băng Tầng 2.4Ghz và 5Ghz

Tốc độ 80Mb /

185.000 đ / tháng

Thanh toán trả trước 6 tháng + 1
Miễn phí lắp đặt
Tổng cước 1.110.000 đ

Thanh toán trả trước 12 tháng + 2
Miễn phí lắp đặt
Tổng tiền  2.220.000 đ

Ngay lập tức: 0968 6886 05

Tốc độ 100Mb /

235.000 đ / tháng

Thanh toán trả trước 6 tháng + 1
Miễn phí lắp đặt
Tổng tiền  1.410.000 đ

Thanh toán trả trước 12 tháng + 2
Miễn phí lắp đặt
Tổng tiền  2.820.000 đ

Ngay lập tức: 0968 6886 05

Tốc độ 150Mb /

300.000 đ / tháng

Thanh toán trả trước 6 tháng + 1
Miễn phí lắp đặt
Tổng tiền
1.800.000 đ

Thanh toán trả trước 12 tháng + 2
Miễn phí lắp đặt
Tổng tiền
3.600.000 đ

Ngay lập tức: 0968 6886 05

Lưu ý: Giá trị bao thuế VAT 10%

Internet COMBO

Tốc độ 80Mb /

215.000 đ / tháng

Thanh toán trả trước 6 tháng + 1
Miễn phí lắp đặt
Tổng tiền  1.290.000 đ

Thanh toán trả trước 12 tháng + 2
Miễn phí lắp đặt
Tổng tiền  2.580.000 đ

Ngay lập tức: 0968 6886 05

Tốc độ 100Mb /

285.000 đ / tháng

Thanh toán trả trước 6 tháng + 1
Miễn phí lắp đặt
Tổng tiền  1.710.000 đ

Thanh toán trả trước 12 tháng + 2
Miễn phí lắp đặt
Tổng tiền  3.420.000 đ

Ngay lập tức: 0968 6886 05

Tốc độ 150Mb /

350.000 đ / tháng

Thanh toán trả trước 6 tháng + 1
Miễn phí lắp đặt
Tổng tiền  2.100.000 đ

Thanh toán trả trước 12 tháng + 2
Miễn phí lắp đặt
Tổng tiền 4.200.000 đ

Ngay lập tức: 0968 6886 05

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%

Tốc độ 200Mb /

490.000đ/tháng

Thanh toán trả trước 12 tháng
Miễn phí lắp đặt
Thiết bị 1000C V2 + Unifi 
Tổng tiền 5.880.000 đ

Ngay lập tức: 0968 6886 05

Tốc độ 250Mb /

545.000đ/tháng

Thanh toán trả trước 6 tháng
Miễn phí lắp đặt
Thiết bị AC 1000F+ Unifi 
Tổng tiền  3.270.000đ

Thanh toán trả trước 12
Miễn phí lắp đặt
Thiết bị AC 1000F +Unifi 
Tổng tiền 6.540.000 đ

Ngay lập tức: 0968 6886 05

Tốc độ 400Mb /

1.410.000đ/tháng

Thanh toán trả trước 6 tháng
Miễn phí lắp đặt
Thiết bị  Vigor 300B
Tổng tiền 8.460.000 đ

Thanh toán trả trước 12 tháng + 2
Miễn phí lắp đặt
Thiết bị Vigor 300B
Tổng tiền 16.920.000 đ

Ngay lập tức: 0968 6886 05

Lưu ý: Giá đã bao gồm 10% VAT

trẻ em

Internet năng lực FPT FPT FPT

Quang Điện và cáp quang FTTH FTTH

Quảng Đông cáp quang FPT

0968 6886 05
0968688605